Книгата „Три войни и мир“

  Артилеристът Минко Хитров се завръща от войните за национално обединение заедно със своите по чудо оцелели бележници от фронта.

Вероятно ги е държал дълбоко в дрехите си, близо до сърцето, по войнишки навик, какъвто ни показват филмите.

Около 50 години след събитията той решава да ги опише, като завършва своя ръкопис през 1964 година. Ето какво гласи една бележка, незнайно защо останала извън основния текст и разказваща за придвижването на батареята: Мокро! Цялото ни облекло, горно и долно, беше залепнало. Това беше най-обикновено за нас. Както вървяхме – заспивахме. Колко пъти както аз, така и другарите ми се спъвахме и пропадахме в някое препятствие. В такива моменти веднага се събуждахме и продължавахме. Колко пъти оръдието е можело да ни прегази! Прекалена умора и изтощение. Трудно ми е да ги опиша. Дори да възложат тази задача на няколко поети и писатели – всеки различно ще ги предаде. А това ще рече, че правило и единни норми няма. Само който го е преживял, може да се опита.“

За пръв път военните спомени на Минко Хитров са издадени в книгата „Три войни и мир“ през 2012 г.

Второто издание е допълнено и съдържа снимки, факсимилни страници от бележниците от фронта, както и документални свидетелства за часовникарската дейност на Минко Хитров в Троян след войните.

Второто издание на „Три войни и мир“ е първата книга на ЦИФЕРБЛАТ.

Поръчайте книгата ТУК